Főoldal » Klub » Tagsági rendszerünk
Tagsági rendszerünk
Arany fokozatú tag:

Rendes tagként a Klubba minimum CMAS*** búvárminősítéssel, vagy más elismert képzési rendszerben elért, ezzel egyenértékű búvárminősítési fokozattal rendelkező ezüst fokozatú pártoló tag vehető fel (minősíthető át), feltéve, hogy legalább négy éve a Klub pártoló tagja és rendelkezik a Klub négy rendes tagjának írásbeli ajánlásával, továbbá a Klubbal szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette.
 
Az Elnökség javaslatára a Klubba felvehető (átminősíthető) rendes taggá az a minimum CMAS** búvárminősítéssel, vagy más elismert képzési rendszerben elért ezzel egyenértékű búvárminősítési fokozattal rendelkező olyan ezüst fokozatú pártoló tag is, aki kiemelkedő térítésmentes önkéntes munkájával segíti a Klub működését, feltéve, hogy legalább öt éve a Klub pártoló tagja és rendelkezik a Klub négy rendes tagjának írásbeli ajánlásával, továbbá a Klubbal szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette.
 
A tag átminősítéskor egyszeri regisztrációs díj megfizetésére köteles. A regisztrációs díj összege az éves tagdíj mértéke kétszeresének megfelelő összeg. Jelenleg az éves tagdíj mértéke: 24.000.- Ft.
 
 
Az Egyesület rendes tagja:
 
• jogosult indítványozási és szavazati joggal részt venni az Egyesület Közgyűlésén;
• az Elnökség tagjává, illetve bármilyen más Egyesületi tisztségre választható;
• jogosult részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában;
• a Klub szolgáltatásaiból 20%, a tanfolyami díjból 20% kedvezményre jogosult;
• a Klub Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a Klub rendezvényein, a Klub által szervezett tanfolyamokon és csoportjainak munkájában;
• eredményei, érdemei alapján részt vehet a Klub által támogatott, a Klub tevékenységével összefüggő tanfolyamokon és programokon. Ezen tevékenységei során használhatja a Klub létesítményeit, berendezéseit, felszereléseit, igényelheti a Klub szakembereinek segítségét;
• véleményt nyilváníthat, javaslatot, észrevételt tehet a Klubot érintő bármely kérdésben, valamint a Klub szerveinek működésével kapcsolatban.
 
 
A Klub rendes tagja köteles:
 
• a Klub Elnökségének határozatainak, utasításainak végrehajtására,
• tudásához és erejéhez mérten tevékenykedni a Klub célkitűzéseinek megvalósítása érdekében,
• sportszerű magatartást tanúsítani, a Klub rendezvényein legjobb tudása szerint szerepelni,
• az egyéni búvárfelszerelését beszerezni, folyamatosan fejleszteni és karbantartani


Ezüst fokozatú tag:

A tagsági jogviszony létesítése:
Az ezüst fokozatú pártoló tagként a Klubba minimum CMAS** búvárminősítéssel, vagy más elismert képzési rendszerben elért ezzel egyenértékű búvárminősítési fokozattal rendelkező olyan bronz fokozatú pártoló tag vehető fel (minősíthető át), aki legalább egy éve a Klub pártoló tagja és rendelkezik két arany fokozatú tag írásbeli ajánlásával, továbbá a Klubbal szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette. A tag átminősítéskor egyszeri regisztrációs díj fizetésére köteles. A regisztrációs díj az éves tagdíj mértékének megfelelő összeg. Jelenleg az éves tagdíj mértéke: 24.000.- Ft.
 
Az Egyesület ezüst fokozatú pártoló tagja:
 
• jogosult javaslattételi és tanácskozási joggal részt venni az Egyesület Közgyűlésén;
• jogosult részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában;
• a Klub Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet expedíciókon, túrákon, edzőtáborozásokon és más rendezvényeken,
• a Klub szolgáltatásaiból 20%; tanfolyami díjból 10% kedvezményre jogosult.
 
A Klub ezüst fokozatú pártoló tagja köteles:
 
• a Klub Elnökségének határozatainak, utasításainak végrehajtására,
• tudásához és erejéhez mérten tevékenykedni a Klub célkitűzéseinek megvalósítása érdekében,
• sportszerű magatartást tanúsítani, a Klub rendezvényein legjobb tudása szerint szerepelni,
• az egyéni búvárfelszerelését beszerezni, folyamatosan fejleszteni és karbantartani.


Bronz fokozatú tag:

Bronz fokozatú pártoló tagként a Klubba minimum CMAS* búvárminősítéssel, vagy más elismert képzési rendszerben elért, ezzel egyenértékű búvárminősítési fokozattal rendelkező olyan személy vehető fel, illetve minősíthető át, aki a Klubbal szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét rendezte.
 
Az Egyesület bronz fokozatú pártoló tagja:
 
• jogosult részt venni az Egyesület Közgyűlésén;
• jogosult részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában;
• a Klub Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet expedíciókon, túrákon, edzőtáborozásokon és más rendezvényeken,
• a Klub szolgáltatásaiból három havi tagdíj befizetését követően 10%; a tanfolyami díjból 10% kedvezményre jogosult.
 
A Klub bronz fokozatú pártoló tagja köteles:
• a Klub Elnökségének határozatainak, utasításainak végrehajtására,
• tudásához és erejéhez mérten tevékenykedni a Klub célkitűzéseinek megvalósítása érdekében,
• sportszerű magatartást tanúsítani, a Klub rendezvényein legjobb tudása szerint szerepelni,
• az egyéni búvárfelszerelését beszerezni, folyamatosan fejleszteni és karbantartani.
 
A Klub versenysportoló tagjai
 
A tagsági jogviszony létesítése:
 
A Klub versenysportolói olyan, a Klub által leigazolt sportolók, akik a Klub színeiben indulnak búvárversenyeken. A Klub lehetőségeihez mérten anyagi és technikai eszközöket biztosít sportolói számára a versenyzésre és az azokra való felkészülésre. A versenysportolók tagdíj kedvezményben részesülhetnek, amelynek mértékét a Közgyűlés évente állapítja meg.
 
Az Egyesület versenysportoló tagja:
 
• jogosult részt venni az Egyesület Közgyűlésén;
• jogosult részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában;
• a Klub Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet expedíciókon, túrákon, edzőtáborozásokon és más rendezvényeken,
• a Klub szolgáltatásaiból 20%, a tanfolyami díjból 20% kedvezményre jogosult.
 
A Klub versenysportoló pártoló tagja köteles:
 
• a Klub Elnöksége határozatainak, utasításainak végrehajtására,
• tudásához és erejéhez mérten tevékenykedni a Klub célkitűzéseinek megvalósítása érdekében,
• sportszerű magatartást tanúsítani hazai és nemzetközi versenyeken, edzéseken illetve, a Klub rendezvényein és legjobb tudása szerint szerepelni,
• az egyéni búvárfelszerelését beszerezni, folyamatosan fejleszteni és karbantartani.
 
A Klub búvárminősítéssel nem rendelkező támogató pártoló tagja:
 
A tagsági jogviszony létesítése:
 
A Klub búvárminősítéssel nem rendelkező támogató pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely így kéri felvételét, vállalja a Klub célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását, de a rendszeres klubtevékenységben, sportolásban, versenyzésben, egyéb tevékenységben részt venni nem kíván.
 
Az Egyesület búvárminősítéssel nem rendelkező támogató pártoló tagja (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező tag esetén annak képviselője):
 
• jogosult részt venni az Egyesület Közgyűlésén;
• a Klub Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet expedíciókon, túrákon, edzőtáborozásokon és más rendezvényeken,
• jogosult részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában.
 
Tiszteletbeli tag:

A tagsági jogviszony létesítése:
 
A Klub tiszteletbeli tagjának az a személy választható, aki korábbi kimagasló tevékenységével a Klub célkitűzéseit támogatatta. Amennyiben az Elnökség által tiszteletbeli tagságra felkért személy a jelölést elfogadja, tiszteletbeli taggá történő megválasztásáról a Közgyűlés határoz.
 
A Klub tiszteletbeli tagja:
 
• jogosult a Klub Közgyűlésén részt venni;
• tagdíj fizetésére nem kötelezhető;
• a rendes tagéval azonos kedvezmények illetik meg a Klub szolgáltatásai és tanfolyami díjaiból.

A Klub örökös tagja:
 
A tagsági jogviszony létesítése:
 
A Klub örökös tagjai azok az elhunyt klubtársak, akik életükben sokat tettek a Klubért, és a Klub közgyűlése, az Elnökség javaslatára ezen cím adományozásával kívánja tiszteletét és megbecsülését leróni az elhunyt társak előtt.
 
Eseménynaptár
H K S C P S V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Partnerek:
© 2009 Amphora Búvár Klub · Fejlesztő: Net-Tech
1027 Budapest, Varsányi Irén utca 33/b.