Főoldal » Barlangkutatás » Rákóczi-barlang
Rákóczi-barlang
Tartalom:
Leírás
Térképek
Videó felvételek
Kutatási napló kivonat

Bódvarákó mellett az Esztramos hegy gyomrában találták a bányászok a Rákóczi 1 sz. barlangot. A triász kori mészkő és dolomit határán felhalmozódott vasérc kitermelésekor, majd később a kőbányászat során ráleltek a Rákóczi 2. sz. (Surrantós) barlangra, és a Földvári Aladár-barlangra is. Sajnos a bányászati szokásoknak megfelően a barlangokat nem feltétlenül óvták, sőt, megpróbálták a azokat meddővel eltömedékelni.
A általunk is vizsgált Rákóczi 1. sz. barlangot az 1958-as első bányászati felmérésektől folyamatosan kutatják. 1964-ben ismerték meg belsőbb részeit, és egyben felfedezték a II-es számú tavat, amiben a búvárok  új részeket fedeznek fel azóta is.
A tó kutatásában a FTSK Delfin és az Amphora búvárai is jeleskedtek, de rendszeres kutatások a kedvezőtlen körülmények miatt nem kezdődtek el.
A bánya csődje, majd a Aggteleki Nemzeti Park kezelése miatt kialakított járdák miatt a belső – II-es számú tó – elérhetősége megoldódott. A vízfelszín könnyű hozzáférése és a barlang szépsége miatt kedvelt merülőhellyé vált, de a gyors zavarosodás és a lassú letisztulás miatt továbbra is kihívást jelentett.
2009. év végére a korábban ismert járatok felmérése befejeződött melyek alapján az alábbi térképek készültek:
2011. elején megtaláltuk az összeköttetést a barlang két tava között. Az 1. számú tóból indulva  meredeken lejtő, helyenként függőleges aknán leereszkedve egy nagy terembe jutunk, amiből az egyik járat az Ördög Sörözőjébe vezet. Az összeúszásról készült videofelvételek itt tekinthető meg.
Az Ördög-sörözője - I.es tó összekötése mellett sikerült bekötelezni a Dreyfus-pad felől az Ördög-sörözője felé menő járatot is.
Jelenleg feltáró kötelek vannak behelyezve a újonnan feltárt járatokba, amiket ki fogunk cserélni olyan fix kötelekre, amik a kutatást a leginkább segítik. A barlangszakaszok felmérése csak ezek után következhet.
Az eddigi tapasztalatokból és pontatlan felmérésekből készült vázlat, bár segíti munkánkat, de még nem felel meg egy barlangtérkép követelményeinek.
A tényleges eredményeket az alábbi vázlat és videófelvétel segítségével lehet leginkább szemléltetni.

Jelenleg a barlang víz alatti részeinek további kutatása és a frissen feltárt járatok térképezése folyik.

  Felülnézeti térkép
 

  Hosszmetszeti térképek:

 40-es kút, 19-es kút Maróthy-ág  - Vörös-tenger-ág  Ördög sörözője-ág, 19-es Kút

A három fő járatot mutatják be az alábbi videó felvételek:
A megtekintéshez kattintson a képekre!
40-es kút                           Maróthy - ág                      Ördög Sörözője
   

A kutatási napló kivonata:
Elmúlt évek:

2012. december 14-16.
Szombat: 3D videózás a Vörösmarty-ágban, sikertelen. Ismeretlen kötelek kiszedése. Kötéligazítás az 1-2 összekötésben Lenti terem, Felső-átkötés. Bal oldali járat terme.
Vasárnap: 3D videózás a Vörösmarty ágban és a 40-es kútban. Felmérés az 1-2 összekötésben, Ördög Sörözője felől jobb ágban a kürtő alatti lekötésig, bal oldali ágban a lapátos terem lekötésig.
Résztvevők: Irsai Sándor, Mede Márton, Meixner Zsolt, Keresztes Lajos, Pataki Róbert, Dani László, Zelenák József

2012. május 27-28.
Vasárnap: Teodolitos felmérés a két tó között. Feltáró kötél kiszedése az 1.-2. között. Oldódási minták kiszedése. Hétfő: 3-as elágazó teremben kötéligazítás.
Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Mede Márton, Deák András, Balázs Gergely

2011. augusztus 27-28.
Szombat: Nittfúrás az 1-2 alsó összekötésében az Ördög Sörözője felől. Oldódási minták kihelyezése: Ördög Sörözője 2 db, 19-es kút 1 db, Tó 3 db, Vörösmarty 3 db, 40-es kút 3 db.
Vasárnap: Nittfúrás az 1-2 a 3-as elágazó teremben és a Zsolti kürtő kezdőpontjában.
Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Keresztes Lajos

2011. július 10.
3D fotózás a Maróthy-ágban.
Résztvevők: Irsai Sándor, Surányi Zsolt, Keresztes Lajos, Pataki Róbert, Balázs Gergely

2011. Május 07.
Ördög Sörözője - 1. tó összekötési ideiglenes kötéllel. A korábban tévesen kiszedett 1. tóból induló és -26 méterre, az ÖS alá vezető járatba a kötél visszarakása. Az ÖS "Ikerkürtő"-ből vezető járat bekötelezése, ami az 1. tóba vezet. Közélvezetés javítása. Ellenőrző mérések az 1. tó - Lapátos teremig. Fotózás a 2. tóban.
Résztvevők: Balázs Gergely, Brankovics Dávid, Dani László, Keresztes Lajos, Mede Márton, Meixner Zsolt, Pataki Róbert

2011. Április 8-10.
Dreyfus átkötés felmérése/3. Y nittelés az Ördög sörözőjében. Felderítő merülés az Ördög sörözőjében, sikeres átúszás az 1-es tó járatrendszerébe, videózás a piros járat nagytermében. Kötéligazítás a piros járatban a 3-as teremig, 2 TK. Felmérés a Lapátos teremig/1.
Résztvevők: Irsai Sándor, Pataki Róbert, Keresztes Lajos, Dani László, Mede Márton, Balázs Gergely

2011. Április 1-2.
Teodolitos felmérés/2 a bányatáróban és a Rákóczi barlang száraz részeiben.
Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner József, Dani László

2011. Március 26-27.
Kötélcsere/1 a Dreyfus-átkötésben. Mérés/1 az átkötésben. Mérés/2, mérés/3 a Dreyfus átkötésben. Kötélcsere/2 a Dreyfus átkötésben. Nittelés az 1-es tóban, és a Lapátos teremben. Piros járat videózás a hármas elágazásig, kötélrendezés ugyaneddig.
Résztvevők: Irsai Sándor, Mede Márton, Dani László, Pataki Róbert, Balázs Gergely, Brankovics Dávid

2011. Március 19-20.
Teodolitos felmérés/1 a bányatáróban és a Rákóczi barlang száraz részeiben.
Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner József, Meixner Zsolt

2011. Február 25-27. 3 nap
1. számú tó járatainak feltárása, 2. számú tó Vörös-tenger - ág videózása. Dreyfus padja - Ördög sörözője összekötés
Résztvevők: Mede Márton, Pataki Róbert, Keresztes Lajos, Novák Róbert, Szarvas Gábor, Balázs Gergely, Irsai Sándor, Simó Zoltán, Dani László

2011. Február 04-06. 3 nap
1. számú tó járatainak feltárása (első - hátsó rész)
Résztvevők: Mede Márton, Pataki Róbert, Keresztes Lajos, Novák Róbert, Dani László, Balázs Gergely, Irsai Sándor, Meixner Zsolt

2011. Január 14-16. 3 nap
Fotózás (3D próba/2) tó és Maróthy-ág. 40-es kút új rész poligon mérés. Fotózás (3D próba/3) Ördög Sörözője. Vörös-tenger ág felszíni járat ellenőrzése. Dreyfus padja átúszás az Ördög Sörözőjébe. Felderítő merülés az 1-es tóban.
Résztvevők: Mede Márton, Pataki Róbert, Keresztes Lajos, Novák Róbert, Szarvas Gábor, Balázs Gergely, Irsai Sándor, Surányi Zsolt

2010. Január 18-20. 3 nap
Ellenőrző merülések.
Résztvevők: Irsai Sándor, Balázs Péter, Miklós Tamás

2009. Október 22-25. 3 nap
Videózás, 40-es kút, Maróthy-ág, Ördög sörözője, Vázlatkészítés: 40-es kút, Maróthy-ág. Maróthy-Vörös tenger hosszmetszethez. Poligon kötél berakása: a tó és a Vörös-tenger ág közvetlen összeköttetésébe, 40-es kút jobbra tartó oldaljárat. Poligon mérés: Maróthy ág, sikertelen. Tó-Vörös tenger közvetlen,
Résztvevők: Mede Márton, Meixner Zsolt, Pataki Róbert, Keresztes Lajos, Novák Róbert, Szarvas Gábor, Balázs Gergely, Balász Péter

2009. Március 20-22. 3 nap
Videózás az összes ismert járatban a szelvénytérképezéshez segítségként. Sajnos eredménytelen lett a kamera nem megfelelő beállításai miatt.
Eredmények - a 23-as járatban a 2301-es ponttól tövábbjutási lehetőséget találtunk, kb 10 métert előre lehet benne úszni 30 méteres mélységben. Valamint az 5202-es ponttól balra a Dreyfuss padja felé lehet kb. 5 métert belátni, de egy lapos átbújás akadályozza az egyszerű továbbjutást.
Résztvevők: Irsai Sándor, Balázs Péter, Mede Márton, Meixner Zsolt, Pataki Róbert

2009. Február 21-23. 3 nap
Poligon mérések: Kőhíd alatti körjárat, Kőhíd alatti körjárat ellenőrzés. Hosszmetszeti mérések: Maróthy-ág, Maróthy-ág ellenőrzés. Kersztszelvény mérések: Maróthy-ág, 40-es kút, 19-es kút, Ördög sörözője.
Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Mede Márton, Balázs Gergely, Ince Attila, Safranka Zsolt, Keresztes Lajos, Nagy Gyula, Csipke Péter, Müllner László, Szarvas Gábor, Novák Róbert, Lencsés Edina

2009. Január 10-11. 2 nap
Poligon kötél berakása: tó kőhíd alatti körjárat az Ördög sörözője és az Origó között. Poligon mérések: tó kőhíd alatti körjárat, 40-es kút ellenőrzés. Hosszmetszeti mérések: Maróthy-ág, Tó, Kőhíd. Keresztszelvény mérés: 19-es kút.
Résztvevők: Irsai Sándor, Mogyorósi Gábor, Meixner Zsolt, Balázs Péter, Pataki Róbert, Mede Márton, Balázs Gergely, Ince Attila, Safranka Zsolt, Keresztes Lajos, Nagy Gyula

2008. November 21-23. 3 nap
Poligon-kötél berakása: 40-es kút dél felé. Poligon mérések: Zsolti ág, 19-es kút, 40-es kút déli ág, Maróthy ág végpont, Tó kiegészítő mérések, Ördög Sörözője ruhatár irány, Dreyfus-padja bejárat. Ellenőrző mérések: Tó Ördög Sörözője felé. Keresztszelvény próbamérés videóval a Maróthy ágban.
Résztvevők: Mogyorósi Gábor, Meixner Zsolt, Pataki Róbert, Balázs Gergely, Mede Márton, Novák Róbert

2008. Október 31 - November 02. 3 nap
Poligon-kötél berakása: a Zsolti ágba, a 20-as kútba, és a Dreyfus-padjának iránybekötése. Poligon mérések: 20-as kút, Tó, Dreyfus-padja iránymérés. Ellenőrző mérések: 40-es kút, Maróthy ág, Tó.
Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Mede Márton, Dani László, Balázs Gergely, Pataki Róbert, Balázs Péter, Novák Róbert, Szarvas Gábor, Fogarasi Gábor, Mogyorósi Gábor

2008. Szeptember 26-28. 3 nap
Poligon-kötél berakása a Vörös-tenger ágba és a Zsolti-táróba. Poligon felmérések: Zsolti-táró, Ördög sörözője, Vörös-tenger ág, Maróthy ág, 40-es kút.
Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Mede Márton, Dani László, Balázs Gergely, Pataki Róbert, Balázs Péter

2008. Április 07-08. 2 nap
Az összes általunk ismert járatról videódokumentáció készítése.
Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Mede Márton, Dani László, Balázs Gergely, Pataki Róbert, Balázs Péter, Sári Attila, Storozynszki Szabolcs, Zelenák József

2008. Február 16-17. 2 nap
Az összes általunk ismert járatról videódokumentáció készítése.
Résztvevők: Irsai Sándor, Mede Márton, Pataki Róbert, Sári Attila, Vizsolyi Pál

2007. Június 09-10. 2 nap
Maróti ág kötélvezetés ellenőrzése. Ördög sörözője videódokumentáció készítés és a felmérés visszaellenőrzése. A Maróthy-ágban még egy nittel sikerül helyes, és biztonságos kötélvezetést kialakítani a „kőkapu”-nál. A 40-es kút vezetőkötelére felrakjuk az irányjelző nyilakat. Dreyfus-padjának megnézése, de nagyon szűknek és iszaposnak tűnik, talán oldalkészülékkel érdemes megnézni.
Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Mede Márton, Dani László, Balázs Gergely, Mogyorósi Gábor, Vozák László, Pataki Róbert

2007. Május 12-13. 2 nap
Az Ördög sörözője bejáratánál nittfúrás: fix kiindulópont kialakítása. Az Ördög sörözőjében kicseréljük az ideiglenes kötelet 8 mm-es végleges vezetőkötélre. Nem fúrunk nitteket a könnyen felkavarodó üledék miatt, hanem kötélgyűrűs TK kikötéseket csinálunk. Ezzel párhuzamosan kiszedjük a feltárás során bekerült eszközöket, kikötéseket. A létrától a „Zsolti”-teremig vezető, a mentés során bekötött 12 mm-es kötelet egyelőre meghagyjuk, de rendezzük, hogy a párhuzamosan futó kötelek ne jelentsenek veszélyforrást. Vörös-tenger ág bejárása a legendákban élő száraz járat után kutatva, eredménytelenül. A 40-es kút vezetőkötelét megfeszítjük teljes hosszban, hogy alkalmas legyen felmérésre is. A Maróthy-ág vezetőkötele a „kőkapu” alatti részen kap egy plusz nittet a jobb kötélvezetés érdekében. Ördög sörözője poligon felmérés, kivéve a „Zsolti” ágat.
Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Mede Márton, Dani László, Balázs Gergely, Mogyorósi Gábor, Vozák László, Pataki Róbert

2007. Április 14-15. 2 nap
Fotódokumentáció készítése a tóban. Maróthy-ág poligon felmérése, videódokumentációval kiegészítve. Ördög sörözője videózás, a berakott vezetőkötél áthelyezése, biztonsági szempontokból. Poligon ellenőrző mérések a tóban. 40-es kútból régi vezetőkötelek, poligonzsinórok kiszedése.
Résztvevők: Irsai Sándor, Pataki Róbert, Meixner Zsolt, Mede Márton, Dani László, Sári Attila, Balázs Gergely, Balázs Péter, Mogyorósi Gábor

2007. Március 31. - Április 01. 2 nap
Ördög sörözőjében végpontnál bal oldali felmenő járatba beúszás. A járat nem járható méretre szűkül és két, egymást keresztező hasadék látszik. A járat folytatásának látszó hasadékban a mentés során odakerült eszközök látszanak, ez arra utal, hogy ez a függőleges hasadék összeköttetésben van a „Zsolti”-teremmel. SZ Zsolt sisakját a fejlámpákkal együtt kihoztuk. 40-es kútba behúztuk a végleges, 12 mm-es kötelet és azt az előkészített nittekbe rögzítettük.
Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Mede Márton, Mogyorósi Gábor, Pataki Róbert, Dani László, Sári Attila, Balázs Gergely,

2007. Február 24-25. 2 nap
Fotódokumentáció készítése a járatokban futó új vezetőkötelekről. A 40-es kútból az ideiglenes vezetőkötél kiszedése. Nittfúrás. Az utolsó nitt-től a régi vékony kötelet hagytuk meg, oda biztonsági okokból nem akartunk vastag vezetőkötelet, nehogy valaki természetesnek vegye, hogy beúszik erre a könnyedén felkavarodó helyre.
Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Pataki Róbert, Balázs Gergely, Mede Márton, Mogyorósi Gábor, Dani László, Vozák László, Sári Attila

2007. Február 17-18. 2 nap
A 40-es kútba ideiglenes kötéllel kijelöltük a leendő fix vezetőkötél, és az azt rögzítő nittek helyét. A tóban futó 12 mm-es vezetőkötél véglegesítése: A létra alatti nitt-től kiindulva a tó végén -10 méteren lévő nittig vezetve került beépítésre. Maróthy-ágból régi vezetőkötelek, poligon madzagok kiszedése. Az Ördög sörözőjében ideiglenes vezetőkötél lerakása, a járat ismert végéig.
Résztvevők: Irsai Sándor, Meixner Zsolt, Balázs Gergely, Mede Márton, Mogyorósi Gábor, Dani László, Vozák László, Pataki Róbert

2005. Május 13-15. 3 nap
Maróti ág kötélbehúzás, Robi, Mixi nitt fúrás (Batók J. nitt)
Maróti ág, kötélbehúzás, a végpont előtt 5 m-ig ideiglenes lekötés.
Maróti ág kötélfeszítés.
Résztvevők: Irsai Sándor, Pataki Róbert, Meixner Zsolt, Dani László, Vozák László
Eseménynaptár
H K S C P S V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Partnerek:
© 2009 Amphora Búvár Klub · Fejlesztő: Net-Tech
1027 Budapest, Varsányi Irén utca 33/b.